The Rocking Horse
By Becky Bravo
Artworks by Elmer Borlongan

Every day the farmer entreated her to exert herself less, and every day she promised that she would do just as he asked. She continued to exert herself thoroughly, until the day she tried to catch her breath and never quite caught it again.

She passed away on the summer of their sixth year of marriage, and left behind their little son, Francisco.

Araw-araw, nagsusumamo ang haciendero sa asawang huwag masyadong pagurin ang sarili, at lagi, nangangako itong susunod sa pakiusap niya. Ngunit tuwing naririnig niya ang halinghing ng mga kabayo at nasasamyo ang mapanghalinang simoy ng hangin na labas-masok sa malalapad na bintana ng kanilang malaki at lumang bahay, nalilimutan na niya ang lahat. Pinagod niya nang husto ang kaniyang sarili, hanggang isang araw ay tinakasan na siya ng hininga, at hindi na niya ito muling nahabol pa.

Pumanaw ang kabiyak ng haciendero noong tag-araw ng ika-anim na taon ng kanilang pagsasama, at naulila ang kanilang munting supling na si Francisco.

Previous | Next

selections fromthe backroom

CANVAS' online backroom, featuring selected artworks from our exhibitions that you may have missed. If interested in any of the artworks, please call 216-7750, or email info@canvas.ph

CONNECT WITH US

The Center for Art, New Ventures & Sustainable Development (CANVAS) is a non profit organization that works with the creative community to promote children's literacy, explore national identity, and broaden public awareness for Philippine art, culture, and environment.

CANVAS works with some of the best young artists to promote Philippine art, culture, and environment. To be placed on our preview list for future shows and exhibitions, or for more information, email us at info@canvas.ph.

SUBSCRIBE

SUBSCRIBE