The Rocking Horse
By Becky Bravo
Artworks by Elmer Borlongan

There was once a gentleman farmer in a town in the south, who planted fruit trees and raised a small number of horses. He once had a young and beautiful wife; whose smile felt like the sunshine warming up his face, and whose laughter fell upon his ears like tiny ringing bells.

May isang haciendero sa isang bayan sa katimugan, na may plantasyon ng mga punong namumunga at alagang mga kabayo. Minsan siyang nagkaroon ng kabigha-bighaning asawa na may ngiting tila banayad na sikat ng araw sa kaniyang mukha, at kung tumawa’y tila kuliling ng maliliit na kampanilya. Hilig niya ang tumakbo sa kakahuyan nang nakayapak, at sumakay ng kabayo sa paligid ng bukid nang walang siyá. Lagi siyang puno ng lakas at sigla na kung minsa’y kinakapos tuloy siya ng hininga.

Next

selections fromthe backroom

CANVAS' online backroom, featuring selected artworks from our exhibitions that you may have missed. If interested in any of the artworks, please call 216-7750, or email info@canvas.ph

CONNECT WITH US

The Center for Art, New Ventures & Sustainable Development (CANVAS) is a non profit organization that works with the creative community to promote children's literacy, explore national identity, and broaden public awareness for Philippine art, culture, and environment.

CANVAS works with some of the best young artists to promote Philippine art, culture, and environment. To be placed on our preview list for future shows and exhibitions, or for more information, email us at info@canvas.ph.

SUBSCRIBE

SUBSCRIBE