Ang Aklatang Pusa
By Eugene Evasco
Artworks by Jared Yokte

Everything began in the dense thicket of Ms. Salvacion’s backyard. Because it was always dark in her home, everyone kept dumping garbage on her lot.

Ms. Salvacion is scared of people. She doesn’t notice the garbage dumped on her backyard because she hardly ever comes out. She’d rather engage with books.

 

Nagsimula ang lahat sa masukal na bakuran ni Aling Salvacion. Dahil laging madilim sa tahanan niya, tinatambakan ng mga tao ang lote ng sari-saring basura.

Takot sa tao si Aling Salvacion. Bibihira siyang lumabas kaya ‘di napapansin ang tambak ng basura sa bakuran. Mas nanaisin pa niyang makipaghuntahan sa mga aklat.

Next

CONNECT WITH US

The Center for Art, New Ventures & Sustainable Development (CANVAS) is a non profit organization that works with the creative community to promote children's literacy, explore national identity, and broaden public awareness for Philippine art, culture, and environment.

CANVAS works with some of the best young artists to promote Philippine art, culture, and environment. To be placed on our preview list for future shows and exhibitions, or for more information, email us at info@canvas.ph.

SUBSCRIBE

SUBSCRIBE